Platné dokumenty nevyhnutné na vykonávanie medziárodnej cestnej nákladnej dopravy.

Firma Slebodník s.r.o.