REFERENCIE

 

Naša firma spolupracuje so spoločnosťami:
 

 Petruzalek, sro                          http://www.petruzalek.sk

 Karki spol. s. r. o.                       http://www.karki.sk

 Chedos, s.r.o.                             http://www.chedos.sk

 Lumi Tatry slovakia, s. r. o.         http://www.lumitatry.sk

•  Gefco Slovakia s. r. o.                 http://sk.gefco.net 

 Tatraker s. r. o.                          http://www.tatraker.sk

 Čechofracht Rail, s. r. o.              http://www.cftrail.cz

 Verax Trade a. s.                        http://www.veraxtrade.sk>