Orientačná (nezáväzná) objednávka prepravy

 

 

Info o objednávateľovi

*Organizácia:

*Ulica, číslo:

*Mesto:

*PSC:

*Štát:

* Povinné údaje

  

*IČO:

*IČ DPH/DIČ:

*E-mail:

*Mobil:

Právna forma:

Info o preprave

*Tovar sa naloží v štáte:

*Tovar sa naloží v meste:

*Tovar sa vyloží v štáte:

*Tovar sa vyloží v meste:

*Termín (dd/mm/rrrr):

Info o tovare

*Názov tovaru:

Balenie:

*Množstvo:

*Hmotnosť:

Súhlasím s OP
Obchodné podmienky ...

Poznámky

Text: